Preview Mode Links will not work in preview mode

Martin Reen's podcast


Jun 22, 2020

Jesus har inte bara avskaffat djävulen för all makt och myndighet, utan också tystat varje anklag som frigör oss från skuld och fördömelse. Den Helige Ande ger övertygelse men han anklagar inte. När vi får uppenbarelser om detta ger det oss mycket frihet och det kommer att hjälpa oss att hålla kontakten med Gud i all kärleksfull nåd som stärker oss och bygger oss upp.